Venduehuis

Venduehuis

In 2012 is het 200 jaar geleden dat het Venduehuis der Notarissen officieel van start ging als veilinghuis in Den Haag. Daarvoor werden openbare veilingen van woningen, landerijen, boerderijen en inboedels georganiseerd door stadsvendumeesters. De aanleiding voor de oprichting van het veilinghuis ligt in 1811: op 1 januari van dat jaar werd ons land ingelijfd bij het Franse keizerrijk en werd de Franse rechtspraak van kracht. Dit hield onder meer in dat openbare verkopingen voortaan moesten plaatsvinden onder toezicht van een notaris.

De verenigde notarissen in de stad Den Haag waren de eersten in Nederland die een ‘Venduehuis der Notarissen’ oprichtten. Dat was in 1811. In januari 1812 gingen de eerste veilingactiviteiten van start vanuit het pand aan de Nobelstraat waar het veilinghuis nog steeds is gevestigd. Het veilinghuis is tot op de dag van vandaag eigendom van de Vereniging der Notarissen te ‘s-Gravenhage. Maar zij zijn niet de enigen de het Venduehuis gebruiken. Iedereen kan (roerende) goederen kopen en verkopen via ons veilinghuis. Het recht om onroerend goed te veilen, ligt exclusief bij de notarissen.

Het Venduehuis was het decor van diverse belangrijke, historische veilingen. Zo werden in 1878 de paarden geveild die tot dan toe de paardentrams hadden getrokken. Zij werden overbodig toen de elektrische tram zijn entree maakte. In het begin van de 20e eeuw werden veel viskotters afgeslagen en in 1983 werd “Babylon” geveild. Voor dit markante winkelcomplex, gelegen naast het Centraal Station, moest destijds 100 miljoen gulden worden betaald.

Het Venduehuis is gevestigd in de voormalige burgemeesterswoning aan de Nobelstraat. De straat komt voor op een 15e eeuwse stadsplattegrond van Den Haag en dankt haar naam aan de nobele lieden die er vanaf de 15e eeuw woonden. Onder hen diverse burgemeesters en vader en zoon Christiaan en Constantijn Huygens, de bekende wiskundigen/astronomen en secretarissen van Staat.

Website van Venduehuis

Locatie Podium

Het podium van het Venduehuis kunt u vinden aan de Veenkade. Pal voor de deur bij Cafe de Bieb! De Veenkade zal drie dagen lang in het teken van Jazz staan.

Routebeschrijving naar podium Venduehuis

Jazz in de Gracht wordt mede mogelijk gemaakt door